Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji

W skład Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli wchodzą:
 
1) Kierownictwo:
a) Komendant Powiatowy Policji,
b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
c) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
c)  Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
 
3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Ruchu Drogowego,
c) Jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych.
d) Posterunek Policji w Bojanowie,
e) Posterunek Policji w Pysznicy,
f) Posterunek Policji w Radomyślu nad Sanem,
g) Posterunek Policji w Zaklikowie,
h) Posterunek Policji w Zbydniowie.

4) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Jednoosobowe stanowisko do spraw skarg i wniosków oraz Dyscyplinarnych
b) Zespół Kadr i Szkolenia,
c) Jednoosobowe stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
d) Referat Wspomagający,
e) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
aspirant sztabowy Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna Jednoosobowe stanowisko ds prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry