Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawnyKomenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli realizuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Podstawy prawne działania KPP w Stalowej Woli.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

- Regulamin z dnia 15 kwietnia 2013 roku zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

- Regulamin z dnia 12 marca 2014 roku zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

- Regulamin z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

- Regulamin z dnia 21 grudnia 2016 roku zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

- Regulamin z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
aspirant sztabowy Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna Jednoosobowe stanowisko ds prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry