Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli zbiory aktów prawnych:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli,

- Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych,

- pozaresortowe.


Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

Metryczka

Data publikacji 23.08.2012
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry