Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej.

Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2012
Data modyfikacji 16.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Walczyna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Walczyna
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Walczyna
do góry